دشت هویج

به نام خدا جمعه گذشته برای  شروع مجدد گلگشت های تابستانی به دشت هویج در منطقه لواسانات روستای افچه رفتیم.با چند توقف در راه حدود دوساعت طول کشید تا به دشت رسیدیم . چون دوربینم در تعمییرگاه است نتوانستیم از این گلگشت عکس و فیلم تهیه کنیم. ولی در راه بعضی ها که فاطمه خانم را می دیدن که با چه شوغی بالا میاد از او فیلم وعکس میگرفتند.فاطمه خانم عاشق برنامه های  اینچنینیه و حسلبی شنگول بود وتا بالای کوه همش میگفت دد ..دد...دد ... و برای  همه دست تکون میداد.در بالا چون باد کمی شدیدتر شده بود و هوا هم حسابی سرد شده بود مجبور شدیم کمی آتیش چایی را بزرگتر درست کنیم تا فاطمه خانم , خاله و مامانش هم با کتری گرم بشن.فاطمه خانم که بخاطر دندانهاش کم غذا شده در آنجا در دندانهاشو فراموش کرده بود و کم مونده بود ما رو هم بخوره .فاطمه خانم کل مسیر برگشت را تا رسیدن به ماشین خوابید .

/ 0 نظر / 11 بازدید