اسم وبلاگ

به نام خدا

الان که داشتم این وبلاگ را ایجاد میکردم مادر خانمی تماس گرفت.به اوگفتم دارم یه وبلاگ برای فاطمه ( دخترمان ) درست می کنم. اسم وبلاگ رو دختر بابایی می خوام بذارم .

مادر خونومی هم گفت راست می گن که گریه و شستن و .... مال مامانه و خنده و بازی و اسم وبلاگ و.... مال  باباشه .

به خاطر همین واقع بینی هاست که دوسش دارم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
آزاده

در مورد اسم وبلاگ آخر عشق یکطرفه خودتون را به فرزندتان را بکاربردين سعی کنيد اسم تازه ای را استفاده کنيد که هم مادر خونومی راضی باشه هم خود شما حالا عنوان پيشنهادی من نی نی ناز نازی ما نی نی قشنگه اسم های خيلی خيلی خيلی باحاليه اند به قول معروف نه سيخ ميسوزه نه کباب امیدوارم که از عنوانهای پیشنهادی اینجانب نهایت استفاده را ببرید شانس یکبار در خونه آدم را می زنه یادتون باشه نننه ننه ننه ازطرف دوستدار واقعی فاطمه عسلی بابا و مامان در انتها آرزو واقعی ما اینه که نی نی کوچولو سالهای سال زیر سایه مامان جون بابا جون پله های ترقی را یکی یکی طی کند دو تا یکی بچه نره ها چون تازه را آفتاده میترسم بخوره زمین. راستی بابایی فاطمه اگر کمک در مورد وبلاگ خواستی میتونی روی من حساب کنی البته با وقت قبلی ها. فعلاٌٍٍ خداحافظ